Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Lá spóirt 2017

Bhí lá spóirt ar siúl againn an tseachtain seo chaite! Bhí an-lá againn. Rinneamar cluichí leis an múinteorí ar maidin agus rinneamar na rásaí um thráthnona! Buíochas le Dia gur fhan an ghrian linn! Seo roinnt griangraif a ghlacadh ar an lá!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page