Díolachán Cácaí

Bhí díolachán cácaí ar siúl ar an 29ú de mhí Mheán Fómhair agus bhí muid ag bailiú airgid ar son foirne spóirt na scoile. Bhí Rang a Sé i gceannas ar an díolachán cácaí. Ar deireadh, bhailigh muid os cionn 900 euro agus bainfidh foirne spóirt na scoile an leas as!

Míle buíochas do ghach duine a thug tacaíocht dúinn.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square