Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Díolachán Cácaí

Bhí díolachán cácaí ar siúl ar an 29ú de mhí Mheán Fómhair agus bhí muid ag bailiú airgid ar son foirne spóirt na scoile. Bhí Rang a Sé i gceannas ar an díolachán cácaí. Ar deireadh, bhailigh muid os cionn 900 euro agus bainfidh foirne spóirt na scoile an leas as!

Míle buíochas do ghach duine a thug tacaíocht dúinn.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page