Oliver!!!

Chuir páistí 3-6 seó den scoth ar siúl sa scoil do na tuismitheoirí agus na daltaí. Rinne Múinteoir Rebecca agus Múinteoir Ciara a lán obair-maith sibh! Seo fís de chuid den seó! https://twitter.com/i/status/1110546510352134144

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts