Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Lá na nAmadán

Bhí rang a 5 gnóthach inniu ag iarriadh amadán Aibreáin a dhéanamh de mhúinteoir Daithí. D'éirigh leo faoi dheireadh le cabhair ó Mhúinteoir Maria. Baineadh geit as nuair a chonaic sé rang iomlán nua sa seomra tar éis am lóin. Nach bhfuil cuma an-bhlasta ar na donnóga sin? :)


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page