Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Míle buíochas ó Choiste na nDaltaí

Ba mhaith linn ár míle buíochas a ghabháil libh uilig as ucht bhur dtacaíochta an tseachtain seo chaite. Bhailíomar €1648 ar son Chumann Croise Deirge na hÉireann. Bhailigh rang a 5 soláthairtí do na dídeanaithe a bheidh ag fanacht sa champa i mBaile Mhic Gormáin. Seo thíos cúpla grianghraf de Chiarán ó rang a 5 ag bronadh na soláthairtí orthu.Комментарии


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page