Seachtain na hEolaíochta 2021!

Bhí Seachtain Eolaíochta den scoth againn an tseachtain seo caite. Bhí na páistí agus na múinteoirí gnóthach & iad I mbun Eolaíochta don tseachtain. Bhaineamar an-sult as na turgnaimh & taispeántais ar fad. Bhí an t-uafás plé agus foghlaim ar siúl.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts