Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Seachtain na hEolaíochta 2021!

Bhí Seachtain Eolaíochta den scoth againn an tseachtain seo caite. Bhí na páistí agus na múinteoirí gnóthach & iad I mbun Eolaíochta don tseachtain. Bhaineamar an-sult as na turgnaimh & taispeántais ar fad. Bhí an t-uafás plé agus foghlaim ar siúl.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page