Welcome/Fáilte

Newsletter / Nuachtlitir

Féilire/ Calendar

Contact / Teangmháil

Links /  Nascanna

Location / Treoracha

Íocaíochtaí/ Online Payments

Fáilte ar ais!  Bhíomar ar bís gach duine a fheiceáil ar ais ar scoil don bhliain nua. 
Iarraimis ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go bhfuil Aladdin acu. Má tá fadhb ar bith agat leis, déan teagmháil le hAisling agus cabhróidh sí leat. 

Welcome Back!  We were delighted to see everyone back for the new school year. 
We ask that all parents/guardians ensure that they are registered with Aladdin.  If you are having any issues with it, contact Aisling and she will help.  

 

COV.png

I would like to warmly welcome you and your family to Gaelscoil Bhaile Brigín’s website. I hope that this website enables you to get to know about the running of and the practices of our school.

 

We have a very strong community within our school and it is the students who are at the heart of this. Our vision is one in which all students in our school have an enjoyable, positive, worthwhile experience while attending our school.

 

We wish to build on the open, collaborative atmosphere that is to the fore. We believe that it is through this that every child will then be able to achieve their potential.

 

We are a very open school, so if parents ever have any questions, suggestions or other, they are more than welcome to drop in and discuss them with us. If you, as a guest on our website have any questions, please feel free to contact us!

Ba mhaith liom fáilte Uí Cheallaigh a chur romhat go Gaelscoil Bhaile Brigín. Tá súil agam go gcabhraíonn an suíomh idirlín seo leat aithne a chur ar dea-nósanna agus cleachtas ár scoile.

 

Is scoil sinn a bunaíodh i 2006 tar éis dhian-obair an choiste bunaithe agus choiste na dtuistí. Tá fás agus forbairt nach beag tagtha ar an scoil ó shin i leith, de bharr díograis, dearcadh dearfach agus dea-thoil gach duine sa scoilphobal. Is scoilphobal láidir atá tógtha againn anseo agus is iad daltaí na scoile croílár an phobail sin. Teastaíonn uainn go mbeidh saol scoile tairbhreach, taitneamhach, fiúntach ag gach páiste a thagann chuig ár scoil.

 

Chuige sin, cuirimid fáilte roimh ionchur ó thuismitheoirí am ar bith. Teastaíonn uainn an t-atmaisfear oscailte, comhoibritheach atá go láidir sa scoil a fhorbairt agus a láidriú, chun a chinntiú go n-eiríonn le gach duine sa phobal a mianach a bhaint amach.

 

Is scoil an-oscailte sinn, agus chuige sin, fáiltímid roimh aon cheist, moladh nó eile ó aon tuismitheoir am ar bith! Tá mile fáilte romhat, mar chuairteoir ar an suíomh teacht i dteangbháil linn má tá tuilleadh ceisteanna agat!

 

 

Le meas
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin.