Privacy Policy Cookie Policy
top of page
Aibreáin.jpg

Location / Treoracha

Newsletter / Nuachtlitir

Féilire/ Calendar

Íocaíochtaí/ Online Payments

Tá oifig na scoile dúnta anois don samhradh. Ósclófar arís í ar an 27 Lúnasa. Má tá ceist ar bith agat, seol chugainn ar rphost é oifig@gsbhailebrigin.ie. Déanfar gach iarracht teacht ar ais chugat laistigh de 10 lá. 

Ósclófar an scoil do dhaltaí ar an 28 Lúnasa @8.50 (9.10rn do na naíonáin nua)

The school office is now closed for the summer and will reopne on 27th August. If you have any questions, please email them to us. Every effort will be made to answer within 10 days. 

The school will open to pupils again on 28th august @8.50am (9.10am for new junior infants)

Welcome/Fáilte

Ba mhaith liom fáilte Uí Cheallaigh a chur romhat go Gaelscoil Bhaile Brigín. Tá súil agam go gcabhraíonn an suíomh idirlín seo leat aithne a chur ar dea-nósanna agus cleachtas ár scoile.

 

I would like to warmly welcome you and your family to Gaelscoil Bhaile Brigín’s website. I hope that this website enables you to get to know about the running of and the practices of our school.

 

Is scoil sinn a bunaíodh i 2006 tar éis dhian-obair an choiste bunaithe agus choiste na dtuistí. Tá fás agus forbairt nach beag tagtha ar an scoil ó shin i leith, de bharr díograis, dearcadh dearfach agus dea-thoil gach duine sa scoilphobal. Is scoilphobal láidir atá tógtha againn anseo agus is iad daltaí na scoile croílár an phobail sin. Teastaíonn uainn go mbeidh saol scoile tairbhreach, taitneamhach, fiúntach ag gach páiste a thagann chuig ár scoil.

 

Chuige sin, cuirimid fáilte roimh ionchur ó thuismitheoirí am ar bith. Teastaíonn uainn an t-atmaisfear oscailte, comhoibritheach atá go láidir sa scoil a fhorbairt agus a láidriú, chun a chinntiú go n-eiríonn le gach duine sa phobal a mianach a bhaint amach.

 

Is scoil an-oscailte sinn, agus chuige sin, fáiltímid roimh aon cheist, moladh nó eile ó aon tuismitheoir am ar bith! Tá mile fáilte romhat, mar chuairteoir ar an suíomh teacht i dteagmhál linn má tá tuilleadh ceisteanna agat!

We have a very strong community within our school and it is the students who are at the heart of this. Our vision is one in which all students in our school have an enjoyable, positive, worthwhile experience while attending our school.

 

We wish to build on the open, collaborative atmosphere that is to the fore. We believe that it is through this that every child will then be able to achieve their potential.

 

We are a very open school, so if parents ever have any questions, suggestions or other, they are more than welcome to drop in and discuss them with us. If you, as a guest on our website have any questions, please feel free to contact us

Le meas
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin.

COV.png
met-eireann-small_edited.png

Féach thíos don nasc chuig an stáisiún aimsire atá lonnaithe i nGaelscoil Bhaile Brigín. 
See link below to new weather station located at Gaelscoil Bhaile Brigín. 
https://wow.met.ie/ 

bottom of page