Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Contact

Contact/Teangmháil

Success! Message received.

Gaelscoil Bhaile Brigín

Fearann an Chaisleáin

Baile Brigín

Co. Átha Cliath

K32YT18

Gaelscoil Bhaile Brigín

Castlelands

Balbriggan

Co. Dublin

K32YT18

 

Phone: 01 8416036

Mobile: 086 0432349

Email: oifig@gsbhailebrigin.ie

School Times/Amanta Scoile

08.50       Tosaíonn an lá scoile

                 The school day starts

13.30       Am dul abhaile na naíonán

                 Hometime for infants

14.30       Am dul abhaile ranganna 1-6

                 Hometime for 1st-6th classes.

Má theastaíonn uait aon rud a phlé leis an múinteoir ranga, déan teagmháil le hAisling san oifig chun coinne a dhéanamh 

If you would like to discuss anything with the class teacher, please contact Aisling in the office to make an appointment. 

bottom of page