Cláruchán

Tá polasaí iontrála nua le cur i bhfeidhm againn don scoilbhliain 2021/22, de réir an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018.  Tá an polasaí nua seo faomhaithe ag ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta agus tá cóip de le feiceáil thíos.  De réir an pholasaí nua, ní féidir linn glacadh le liostaí roimhré. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2022.

Tá an spriocdháta thart anois le clárú don scoilbhliain 2022.  Má theastaíonn uait ainm do pháiste a chur ar ár liosta feithimh, déan teagmháil linn.  

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2023 agus amach anseo.

Beidh an fhoirm réamhchláracháin ar fáil ar an leathanach seo le linn Mí Dheireadh Fómhair na bliana roimh tosú ar scoil.  msh Deireadh Fómhair '22 le tosú i mí Mheán Fómhair '23.  

1/4
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dTuimoideachas nó an Ghaelscolaíocht, téigh chuig www.gaeloideachas.ie
Foirm reámh ionrollaíochta 2022-23
Foirm iarratais don Chuan 2022-23