Cláruchán

Tá polasaí iontrála nua le cur i bhfeidhm againn don scoilbhliain 2021/22, de réir an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018.  Tá an polasaí nua seo faomhaithe ag ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta agus tá cóip de le feiceáil thíos.  De réir an pholasaí nua, ní féidir linn glacadh le liostaí roimhré. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2021.

Tá an córas chlarúcháin don scoilbhliain 2021/22 i gcríoch.  Má theastaíonn uait eolas a fháil faoin liosta feitheamh, déan teagmháil leis an rúnaí ar oifig@gsbhailebrigin.ie. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2022.

Má tá foirm réamh-ionrolaíochta líonta agat cheanna féin don scoilbhliain 2022-23, beidh muid i dteagmháil leat le linn Mí Meán Fómhair 2021.  Mura bhfuil do pháiste cláraithe go fóill, tar ais aris chun an leathanach seo le linn Mí Dheireadh Fómhair 2021, áit a bheidh na foirmeacha cláracháin ar fáil.

1/4
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dTuimoideachas nó an Ghaelscolaíocht, téigh chuig www.gaeloideachas.ie
© Copyright Gaelscoil Bhaile Brigín©