Cláruchán

Tá aithbhreithniú á dhéanamh ar an bpolasaí ionrollaíochta faoi láthair na huaire.  Beidh an polasaí nua i bhfeidhm don scoilbhliain 2023 agus amach ansin.  Beidh cóip de ar fáil faoi polasaithe nuair atá sé deimhnithe.

1/4
Is gá cruinniú a dhéanamh leis an bpríomhoide chun an próiséas clarúcháin a phlé. Ag an gcruinniú seo, míneofar polasaí an tumoideachais, an Ghaelscolaíocht, an próiséas cláracháin agus rudaí eile. Is deis é duit chomh maith ceisteanna a chur.