Cláruchán

Tá polasaí iontrála nua le cur i bhfeidhm againn don scoilbhliain 2021/22, de réir an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018.  Tá an polasaí nua seo faomhaithe ag ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta agus tá cóip de le feiceáil thíos.  De réir an pholasaí nua, ní féidir linn glacadh le liostaí roimhré. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2022.

Má tá foirm réamh-ionrolaíochta líonta agat cheanna féin don scoilbhliain 2022-23, beidh muid i dteagmháil leat le linn Mí Meán Fómhair 2021.  Mura bhfuil do pháiste cláraithe go fóill, tar ais aris chun an leathanach seo le linn Mí Dheireadh Fómhair 2021 leis an bhfoirm réamh chláracháin ar líne a líonadh.  Beidh sé seo beo ón 01/10/21 @ 00:01 go dtí 22/10/21 @ 23:59.   Má tá fadhb ar bith agat leis an bhfoirm, déan teagmháil linn.  

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2023 agus amach anseo.

Beidh an fhoirm réamhchláracháin ar fáil ar an leathanach seo le linn Mí Dheireadh Fómhair na bliana roimh tosú ar scoil.  msh Deireadh Fómhair '22 le tosú i mí Mheán Fómhair '23.  

1/4
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dTuimoideachas nó an Ghaelscolaíocht, téigh chuig www.gaeloideachas.ie
Foirm iarratais don Chuan 2022-23