Cláruchán

Tá polasaí iontrála nua le cur i bhfeidhm againn don scoilbhliain 2021/22, de réir an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018.  Tá an polasaí nua seo faomhaithe ag ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta agus tá cóip de le feiceáil thíos.  De réir an pholasaí nua, ní féidir linn glacadh le liostaí roimhré. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2021.

Beidh ar dhaoine a theastaíonn uathu a bpáiste a chlárú do Mhí Mheán Fómhair 2021, iarratas a dhéanamh idir 01ú&  22ú  Dheireadh Fómhair 2020.  Má tá foirm réamh- ionrolaíochta líonta agat cheanna féin, ní bheidh ort iarratas a dhéanamh arís i Mí Dheireadh Fómhair ach beidh ort teacht i dteagmháil linn faoin 22/10/2020 le cinntiú go bhfuil áit fós á lorg agat.  Rachaidh litir sa phost i Mí Meán Fómhair 2020 le seo a mheabhrú duit.  Mura bhfuil do phásite cláraithe agat go fóill don scoilbhliain 2020-21, is gá duit an fhoirm ionrollaíochta thíos a líonadh agus a sheoladh ar ais chugainn faoin 22/10/2020.

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2022.

Má tá foirm réamh-ionrolaíochta líonta agat cheanna féin don scoilbhliain 2022-23, beidh muid i dteagmháil leat le linn Mí Meán Fómhair 2021.  Mura bhfuil do pháiste cláraith go fóill, tar is dteagmháil linn le linn Mí Dheireadh Fómhair 2021.  

1/4
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dTuimoideachas nó an Ghaelscolaíocht, téigh chuig www.gaeloideachas.ie