Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Cláruchán

Tá polasaí iontrála nua curtha i bhfeidhm againn ón scoilbhliain 2021/22, de réir an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018.  Tá an polasaí nua seo faomhaithe ag ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta agus tá cóip de le feiceáil thíos.  De réir an pholasaí nua, ní féidir linn glacadh le liostaí roimhré. 

Ionrollaíocht do Mheán Fómhair 2025 agus amach anseo.

Beidh an fhoirm réamhchláracháin ar fáil ar an leathanach seo le linn mhí Dheireadh Fómhair na bliana roimh thosú ar scoil.  msh Deireadh Fómhair '24 le tosú i mí Mheán Fómhair '25.  

Ag athrú ó scoil eile.

Déan teagmháil le hoifig na scoile.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dTuimoideachas nó an Ghaelscolaíocht, téigh chuig www.gaeloideachas.ie
bottom of page