Coiste na dTuistí

Mar bhaill de Choiste na dTuistí faigheann tú deis iontach a bheith pairteach le himeachtaí éagsúla le linn na bliana.

Tá daoine nua i gconaí á lorg againn.  Tá na cruinnithe mhíosúil á reáchtáil ar Zoom faoi láthair.  Má theastaíonn uait an nasc don chéad chruinniú eile a fháil, seol rphost chuig gsbbcoiste@gmail.com

Oifigigh Reatha

Sonya Sands

Cathaoirleach

Amelia Byrne

Rúnaí

Denise McNally

Leas-Cisteoir

Baill Eile

Therese Waugh

Maria Byrne

Olivia Kirwan

Leslie Neumann

Niall Beirne