Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Coiste na dTuistí

Mar bhaill de Choiste na dTuistí faigheann tú deis iontach a bheith pairteach le himeachtaí éagsúla le linn na bliana.

Tá baill nua á lorg againn i gcónaí.  Tá na cruinnithe míosúla á reáchtáil ar bhonn chumaisc faoi láthair le meascán idir cruinnithe aghaidh ar aghaidh agus cruinnithe Zoom.  Má theastaíonn eolas faoin gcéad chruinniú eile a fháil, seol rphost chuig gsbbcoiste@gmail.com nó coimeád siúl ar an nuachtlitir scoile. 

Oifigigh Reatha

Sonya Sands

Cathaoirleach

Amelia Byrne

Folúntas ann faoi láthair

Denise McNally

Cisteoir

Baill Reatha

Therese Waugh

Kylie O' Brien

Antara Roy

Indira Latchuman

Frances Foley

Áine Ivers

Dónal Fitzpatrick (Ionadaí an Bhoird)

Joanne Murphy (Ionadaí an Bhoird)

bottom of page