Íocaíochtaí / Payments

Lean an nasc thíos le híocaíochtaí a dhéanamh ar líne.

Déantar íocaíochtaí tríd Aladdin le do chárta.  Mura bhfuil Aladdin in úsáid agat, is féidir leat traschuir banc a dhéanamh chuig an cúntas scoile.  Sonraí thíos.

Payments are made by card through Aladdin.  If you are not currently registered for Aladdin, you can pay by bank transfer to the school account.  Details below

BIC:        IPBSIE2D

IBAN:    IE47IPBS99066986730621

Billí Scoile 21-22/ School Bills 2021-22

An chéad páiste/ 1st Child           €65

An Dara pháiste/ 2nd Child        €60

An Triú Pháiste/ 3rd Child          €55

An Ceathrú Pháiste/ 4th Child   €50

Costaisí Breise Meán Fómhair 2021/ Additional costs September 2021

Leabhair Oibre Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra /  Junior & Senior Infants Workbooks   €26.50

Please do not purchase these from the book store as the school have already purchased them at a discounted rate.

Leabhair Oibre Rang a 1- Rang a 3 / 1st - 3rd class Irish Workbooks   €20.00

Please do not purchase these from the book store as the school have already purchased them at a discounted rate.

Leabhar Oibre Rang a 4/ 4th Class Irish Workbook   €7.00

Please do not purchase these from the book store as the school have already purchased them at a discounted rate.

IXL Maths & A4 Maths Copies Rang a 4-6/ 4th -6th Classes   €7

Online access to IXL maths & A4 maths copies for the year.  The school have received a significant discount for you by purchasing in bulk.

Is féidir gach rud thuas a íoc tríd an aip ar Aladdin nó faoin cnaipe 'íoc anois' thuas a roghnú.