Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Fís na Scoile

Sí Fís Ghaelscoil Bhaile Brigín ná timpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamhach oscailte a chothú, áit go ndéantar céiliúradh, mealladh agus spreagadh ar fhéiniúlacht an pháiste.
Spreagtar meas agus cúram dár dtimpeallacht i bpobal iomlan na scoile. Is Gaelscoil idirchreidmheach í seo agus cothaítear meas agus tuiscint ar thraidisiúin Chaitlicigh agus Phrotastúnaigh

Mar Ghaelscoil, cothaímid grá agus tuiscint don Teanga Gaelach, don chúltúr agus do nósanna Gaelacha. Sí Gaeilge teanga na scoile agus cuirfear í chun cinn i mbealach dearfach tríd pobal iomlán na scoile

 

Cothaíonn ár scoil timpeallacht ina spreagtar agus ina mealltar daltaí agus múinteoirí araon. Mar phairtnéirí san oideachas, cuirtear fáilte roimh agus spreagtar tuismitheoirí chun ról lárnach a ghlacadh i ngach gné de shaol na scoile.

bottom of page