Foireann na Scoile

Rúnaí

Aisling Ní Ghiobúin

Naíonáin Shóisearacha

Elaine Nic Úgo

Helena Ní Fhearraigh

Naíonáin Shinsearacha

Laura Ní Chathasaigh

Sinéad Ní Chuinn

Rang 1

Maria Nolan

Sinéad Ní Fhlanagáin

Rang 2

Róisín Scollard

Gráinne Ní Chába

Rang 3

Síle Uí Riain

Áine Mhic Giolla Chearra

Gráinne Ní Ghrianna

Rang 4

Lára de Brún

Deabhla Ní Chonchoille

Rang 5

Colm Ó Fatharta

Tom Mac Pháidín

Rang 6

Cillín Mac Donnacha

Donagh Mac Liam

Tacaíocht Foghlama

Ríona Ní Shúilleabháin

Aoife de Faoite

Múinteoirí nua le ceapadh

An Cuan

Neasa Ní Bhriain

Doireann Ní Ghiobúin

Cúntóirí Riachtanais Speisialta

Helen Ní Riain

Fíona Mhic Chairealláin

Edel Uí Chionnaith

Jodie Mhic Conchra

Tracey Uí Fhearnáin

Deirdre Tapley

Ciara Ní Ghiobúin

Aoife Conroy

Kare de Brún

Celine Ronan

Aislinn Ní Ghráda

Denise Ní Cheallacháin

Post Roinnt i scoil eile

Doireann Ní Chathasaigh

Saoire Máithreachais

Emma Ní Ghormghaile

Gráinne Ní Cheallacháin

Airíoch

Gary Hitchcock

An Príomhoide

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

 

An Leas Phríomhoide

Ríona Ní Shuilleabháin