Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Leabharliostaí 2023-24

Tá scéim nua curtha i bhfeidhm ag an Rialtas i mbliana a gheallann téacsleabhair, leabhair oibre agus cóipleabhair saor in aisce do ghach dalta bunscoile sa tír. Táimid ar bís i mbliana le rá go mbeimid in ann stáiseanóireacht a chur san áireamh do ghach dalta comh maith. Tá sé tábhachtach le rá áfach, nach féidir linn é seo a gheallúint amach anseo. 

Le do thoil, déan cinnte go gcoimeádann do pháiste aon fhóclóir, atlas, srl a bhí acu anuraidh. Beidh siad seo le tabhairt ar aghaidh leo. Is féidir cliceáil ar rang do pháiste thíos chun an leabharliosta a fheiceáil. Má deir sé 'retain from last year', coimeád an ní sin.  Tá an leabharliosta ann mar eolas amháin. Níl gá le haon rud nua a cheannach seachas cás pinn luaidhe má tá sé de dhíth. Cuirfear na nithe eile ar an liosta ar fáil. 

This year sees the introduction of the Government’s new Free School Books Scheme. This scheme allows for free textbooks, workbooks and copybooks for all primary school children. We are lucky to be in a position next year to also cover stationery costs for all of our pupils. However, it should be noted that there is no guarantee of this in future years. 

Please ensure that your child retains any atlas, dictionaries etc that they had last year as these will be needed next year. You can click on your child's class below to view the booklist. Items marked as 'retain from last year' should be kept.   The booklist is for information purposes only. There is no need to purchase any new items this year except for a pencil case if needed. All other items on the list will be provided. 

bottom of page