Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Leathanach Folláine/ Wellbeing Page

Ar an leathanach seo, tiocfaidh tú ar roinnt eolais maidir le meabhairshláinte agus folláine.  Beidh nodanna & dea-chleachtais roinnte chomh maith.

Ag bun an leathanaigh, tiocfaidh tú ar nascanna chuig séirbhísí comhairle áitiúla. 

On this page, you will find information with regard to mental health and wellbeing.  Some tips & good practices will be shared too. 

At the bottom of the page, you will find links to local support services. 

COVID-19 Resources

Seirbhísí Comhairle Áitiúla/ Local Support Services

Seirbhísí saor in aisce i mBaile Brigín/ Free Services in Balbriggan 

Daughters of Charity Child & Family Services 01-8414122  

https://www.docchildandfamily.ie/our-services 

Jigsaw North Fingal- National Centre For Youth Mental Health (12-25 years) 01-9603020

https://jigsaw.ie/about-jigsaw/ 

Aster Family Resource Centre 01-2233242

http://www.asterfamilysupport.ie/about-us/

CAMHS (Child & Adult Mental Health Service-North Dublin) 01-8907152

https://www2.hse.ie/mental-health/services-support/camhs/introduction/

Grúpaí Sóisialta Áitiúla/ Local Social Support Groups

Social Stars – Social Skills Group for Children with ASD 085-8666815

https://www.facebook.com/socialskillsclub/

Remember Us- Social Club for people with special needs & their families 086-0457003

https://rememberus.ie/about-us/

Snowflakes Autism Support 01-5241544

http://snowflakes.ie/aboutus

Teagmhálaithe áisiúla eile/ Other useful contacts

Rainbow Counselling (details available from main office) 01-8734175

https://www.rainbowsireland.ie/

Balbriggan Primary Care Centre 01-9213200

https://www.hse.ie/eng/services/list/1/lho/northdublin/healthcentres/

NCS – HSE Counselling Service North Dublin 1800-234 110

https://www2.hse.ie/mental-health/services-support/ncs/about/

ISPCC (Dublin) 01-6767960  (Drogheda) 041-9833406

https://www.ispcc.ie/our-services/

TUSLA Family Resource Centres

https://www.tusla.ie/services/family-community-support/family-resource-centres/find-family-resource-centre/

bottom of page