Privacy Policy Cookie Policy
top of page

POD

Tá bunachar sonraí leictreonach cruthaithe ag an Roinn Oideachas & Scileanna darbh ainm POD.  Tá ar scoileanna sonraí na daltaí a cothú agus a sheoladh chuig an Roinn ar bhonn aonarach an dalta ar córas beo.   Tugann an bunachar an eolas don Roinn a mbeadh ag teastáil uathu chun dul chun cinn na daltaí a mheasúnú ag léibhéal na bunscoile, chun tuairiscí ionrolaíochta a chinntiú, ionas go bhfuil deontas& coinnroinnt na múinteoir i gceart, chun athleanúint a dhéanamh ar daltaí nach téann ar aghaidh chuig an mean scoil. 

Chuaigh an Roinn i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí maidir le bailiúcháin eolas daltaí aonarach do POD.  Is iad cúlra Reiligiún & Cúlra Cultúrtha eolas íogair faoi Freachtaíocht um Chosaint Sonraí.  Mar sin, is gá do thuimitheoir/chaomhnóir Religiún agus cúlra gach dalta a roghnú agus cead a thabhairt an eolas seo a aistriú go dtí an Roinn Oideachas agus Scileanna. Measfar go bhfuil gach eolas eile ar POD  neamh íogair. 

Tuilleadh eolais ar POD le fáil ar shuíomh na Roinne www.education.ie

Ráiteas Príomháideachais POD
bottom of page