POD

Tá bunachar sonraí leictreonach cruthaithe ag an Roinn Oideachas & Scileanna darbh ainm POD.  Tá ar scoileanna sonraí na daltaí a cothú agus a sheoladh chuig an Roinn ar bhonn aonarach an dalta ar córas beo.   Tugann an bunachar an eolas don Roinn a mbeadh ag teastáil uathu chun dul chun cinn na daltaí a mheasúnú ag léibhéal na bunscoile, chun tuairiscí ionrolaíochta a chinntiú, ionas go bhfuil deontas& coinnroinnt na múinteoir i gceart, chun athleanúint a dhéanamh ar daltaí nach téann ar aghaidh chuig an mean scoil. 

Chuaigh an Roinn i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí maidir le bailiúcháin eolas daltaí aonarach do POD.  Is iad cúlra Reiligiún & Cúlra Cultúrtha eolas íogair faoi Freachtaíocht um Chosaint Sonraí.  Mar sin, is gá do thuimitheoir/chaomhnóir Religiún agus cúlra gach dalta a roghnú agus cead a thabhairt an eolas seo a aistriú go dtí an Roinn Oideachas agus Scileanna. Measfar go bhfuil gach eolas eile ar POD  neamh íogair. 

Tuilleadh eolais ar POD le fáil ar shuíomh na Roinne www.education.ie. 

© Copyright Gaelscoil Bhaile Brigín©