Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Rialacha na Scoile

Cuireadh na Rialacha seo le chéile i gcomhairle leis na daltaí ag Tionól na Scoile 9ú Samhain 2007. Seo an cineál iompar lena bhfuilimid ag súil ó phobal na scoile. Tá 8 riail simplí ag an scoil agus beidh siad ar chrochadh go feiceálach timpeall na scoile.

Gaeilge: Labhraímid ar fad Gaeilge an t-am ar fad.

Béasaí: Bímid ar fad béasach le gach duine sa scoil agus ní bheidh aon eascainí.

Macántacht: Insímid an fhirinne i gconaí agus má fheiceann muid aon rud nach bhfuil ceart, go n-inseofaí é do mhúinteoir é.

Meas: Leirímid meas ar an scoil agus an timpeallacht tríd iad a choinneáil glan, agus leirímid meas ar a chéile tríd caitheamh le gach duine mar is gceart.

Siúilimid: Taobh istigh agus go dtí an chlós.

Obair: Déanaimid ar fad ár ndícheall i gconaí le hobair scoile agus le hobair bhaile agus go bhfuilimid i gconaí ullamh agus in am don scoil.

Lámh san Aer: Nuair atá lámh san aer, fanaimid ciúin – éistímid le chéile agus ligimid do dhuine amháin labhairt ag an am.

Comhoibriú: Go bhfuilimid ar fad sásta comhoibriú lena chéile agus páirt iomlán a ghlacdh i ngach gné de shaol na scoile.

 

Déanfaimid Am Órga ar scoil, córas atá bunaithe ar dea-iompar a aithint. Is cuid de choras duaiseanna na scoile é. Tá tuilleadh eolais faoi seo ar fáil sa Chód Iompair.

Polasaithe Na Scoile

bottom of page