top of page

Obair Bhaile -  Homework

Faoi láthair na huaire, tá obair á sheoladh ag na múinteoirí ranga ar na meáin éagsúla.  Tá múínteoirí Naíonain Bheaga - Rang a 2 ag úsáid Seesaw agus tá múinteoirí Rang a 3 go dtí rang a 6 ag baint úsaid as Google Classrooms.  Má tá fadhb ar bith le cóid nó passfhocal dona meáin seo, cuir scéal chun na hoifige. 

Class teachers are using different online platforms to send homework at the moment.  Junior infants up to 2nd class are using Seesaw and 3rd class - 6th class are using Google Classrooms.  If you are having any issues with codes or passwords, please send word to the office.  

Naíonáin Mhóra- Senior Infants
Rang a 1- 1st Class
Rang a 2 - 2nd class
Rang a 3 - 3rd Class
Rang a 4 - 4th Class
Rang a 5 - 5th class
bottom of page