Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Obair Bhaile -  Homework

Leis seo gheobhaidh tú leárgas den phlean obair bhaile atá leagtha amach do rang do pháiste don tearma amach romhainn. Tabhair faoi deara go n-úsáidtear meáin éagsúla chun an obair bhaile a sheoladh abhaile. Google Classrooms le haghaidh ranganna 3-6 agus Seesaw le haghaidh Naíonáin Bheaga - Rang a 2.  Má tá fadhb ar bith le cóid nó passfhocal dona meáin seo, cuir scéal chun na hoifige. 

Gheobhaidh tú roinnt áiseanna breise sa bhoscaí bándearga. 

Below you will find an overview of the homework plan for your child's class for the coming term. Please note that homework is posted on the online platforms.  Junior infants up to 2nd class are using Seesaw and 3rd class - 6th class are using Google Classrooms.  If you are having any issues with codes or passwords, please send word to the office.  

You will find some additional resources in the pink boxes. 

Rang a 1- 1st Class
Rang a 2 - 2nd class
Rang a 3 - 3rd Class
Rang a 4 - 4th Class
bottom of page