Privacy Policy Cookie Policy
top of page

Coiste an Ghaelbhrataigh

Tháinig an Coiste le chéile agus bhí muid ag déanamh frásaí na míosa. Roghnaigh muid Gaeilgeoir rúnda le haghaidh na ranganna go léir. Freisin tháinig siad le chéile agus bhí muid ag scríobh amach na "Botúin is Coitianta" a dhéanann ár ranganna féin go minic agus i gceann cúpla seachtain déanfaimid liosta agus piocfaimid botúin is coitianta na scoile- beidh muid ag déanamh postaeir chun na botúin seo a sheacaint sa todhchaí.

Beidh muid ag usáid ticéid freisin. Gheobhaidh tú ticéid má chloiseann múinteoir tú ag úsáid frása. An rang leis an méid is mó ticéid, gheobhaidh siad duais ranga.

Ar an 6ú de mhí Aibreán d'ardaigh muid an Gaelbhratach.

Chabhraigh triúir as an gcoiste le Múinteoir Clodagh agus an Cathaoirleach Mícheal an bratach a ardú. Thug Sophie i rang 6 oráid bunaithe ar an obair a rinneamar i mbliana.

Tá súil againn go n-éireoidh linn an bratach a bhaint amach arís an bhliain seo chugainn.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page