'Crack' Iontach ag rang a 6!

Bhí R6 ag foghlaim faoi dhomhantarraingt le déanaí. Dhein siad Dúshlán na n-Uibheacha


inniu. Bhí go leor hipitéis/tuar á dhéanamh ag na daltaí mar chuid den Fhoghlaim ar Bonn Fiosraithe san Eolaíocht. Bhain siad an-taitneamh as na turgnaimh éagsúla.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square