St. Vincent de Paul

Táimid ar bís leis an méid bia a tugadh isteach ar son St Vincent de Paul. Rachaidh an bia seo chuig clanna sa cheantar áitiúil. Míle míle buíochas do chách a bhí in ann tacú linn.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts