top of page

St. Vincent de Paul

Táimid ar bís leis an méid bia a tugadh isteach ar son St Vincent de Paul. Rachaidh an bia seo chuig clanna sa cheantar áitiúil. Míle míle buíochas do chách a bhí in ann tacú linn.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page